Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Ліцензія на впровадження страхових послуг: АВ №528709, Від 27.04.2010 № 951-пл, безстрокова.

Укладання договору добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами з ПрАТ «СК «Глобаліс Іншуренс Солюшенс» позбавляє підприємства від непередбачуваних фінансових витрат у разі заподіяння шкоди майну, життю та здоров’ю третіх осіб. Всі можливі збитки нанесені Вашою компанією, при ведені комерційної діяльності, гарантовано будуть відшкодовані потерпілим особам.

Страхувальником можуть бути будь-які підприємства (організації) всіх форм власності, діяльність яких містить в собі ризик заподіяння шкоди третім особам

Предметом страхування є фінансові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з обов’язком в порядку, установленому законодавством України відшкодувати шкоду третіх осіб

Види відповідальності, передбачені Globalis Insuranse Solutions

 • 01
  За шкоду, заподіяну життю третіх осіб

Страховий випадок

Законне визнання судом, відповідними державними органами або самим Страхувальником (після обов’язкового письмового погодження зі Страховиком) цивільної відповідальності Страхувальника за випадкову та ненавмисну шкоду, заподіяну третім особам внаслідок чи під час подій, визначених в договорі страхування

Розмір страхового відшкодування визначається:

 • 01
  При добровільному задоволенні претензії Виходячи із суми, на задоволення якої дав згоду Страховик
 • 02
  Рішенням суду Виходячи із суми, стягненої зі Страхувальника. При цьому, у межах установленого ліміту по претензійних витратах, відшкодовуються погоджені зі Страховиком витрати на одержання юридичної допомоги, стягнені зі Страхувальника та/ або понесені ним, якщо Страхувальник не мав можливості уникнути передачі справи до суду
 • 03
  Страховик виплачує Вигодонабувачам або Страхувальнику (Якщо він відшкодував шкоду Вигодонабувачам) відшкодування у розмірі прямого збитку, заподіяного Страхувальником третім особам у міру надходження кожної заявленої Страхувальнику претензії, що покривається даним Договором і при наявності причинного зв'язку між дією (бездіяльністю) Страхувальника і заподіяним ним збитком. Надалі Страховик не несе ніякої відповідальності щодо цієї претензії

Розмір страхового тарифу

Становить 0,5 – 5% від страхової суми та визначається в кожному конкретному випадку індивідуально в залежності від запиту клієнта

Період страхування:

До 12 місяців