Добровільне страхування наземного транспорту

Ліцензія на впровадження страхових послуг: АВ №528711, Від 27.04.2010 № 951-пл, безстрокова.

Предметом добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, є майнові інтереси Страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, що не суперечать законодавству України, пов'язані з обов'язком відшкодувати збиток, заподіяний життю, здоров'ю або майну третіх осіб внаслідок використання вказаного в Договорі транспортного засобу.

Страхувальником може бути будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, що уклала договір страхування.

Об’єкт страхування:

 • 01
  Транспортні засоби, термін експлуатації яких не перевищує 15 років
 • 02
  Додаткове обладнання транспортних засобів

Страхові випадки:

 • Виплата страхового відшкодування здійснюється після виплати відшкодування за полісом, за умови сплати всієї суми в межах лімітів за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну потерпілих третіх осіб
 • 01
  При нанесенні шкоди життю або здоров'ю третіх осіб до суми страхового відшкодування включаються:
  • Витрати, необхідні для відновлення здоров'я потерпілої особи;
  • Витрати на відшкодування втраченого, внаслідок розладу здоров'я, потерпілою третьою особою заробітку (доходу);
  • Частина заробітку (доходу), яку, в разі смерті потерпілого, втратили непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали право на отримання такого змісту; Витрати на поховання у разі смерті потерпілого
  • Витрати на поховання у разі смерті потерпілого
 • 02
  При заподіянні шкоди майну третіх осіб відшкодуванню підлягає реальний збиток, нанесений в результаті:
  • Ушкодження або знищення транспортного засобу або майна третьої особи;
  • Ушкодження або знищення доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху;
  • Проведення робіт, необхідних для порятунку потерпілих в результаті ДТП;
  • Ушкодження або забруднення салону транспортного засобу, який використовується для доставки потерпілого до мед закладу;
  • Евакуації транспортних засобів з місця ДТП

Страхова сума:

Страхова сума або ліміт відповідальності, за договором визначається при укладенні договору страхування й може становити від 10 000 грн. до 5 000 000,00 грн

Страховий платіж:

Залежить від багатьох факторів, зокрема: типу страхового продукту, ризиків, терміну експлуатації ТЗ, тощо та становить від 0,01%

Globalis Insuranse Solutions

Надає клієнту набагато вигідніші умови співпраці ніж будь-хто на ринку, так як повністю покриває його витрати на ремонт або ж відновлення транспортного засобу та передбачає усі можливі ризики за програмою максимального страхового захисту