Страховий ринок Словенії в 1 кварталі 2021 року виріс до 724 млн євро

05/07/2021

Insurance Europe опублікувала свою відповідь на спільну мету Європейської Комісії зі створення єдиного ринку даних, на якому дані державних органів, підприємств і громадян можуть безпечно і справедливо використовуватися для загального блага. Для страховиків більш широка доступність даних може призвести до поліпшення моніторингу та оцінки ризиків, поліпшення якості обслуговування клієнтів і збільшення виявлення випадків шахрайства. Чим більше даних доступно для загального блага, тим краще будуть розвиватися цифрові рішення і аналітичні моделі. Страхова галузь також підтримує загальний підхід, викладений Комісією в її стратегії обробки даних, яка визнає, що галузеве законодавство з обміну даними має вводитися тільки в разі виявлення збоїв ринкового механізму. Тому майбутній Закон про дані повинен зміцнити рамкові умови для співпраці та партнерства в області даних. Також буде важливо створити основу для обміну даними між компаніями з технічної точки зору, щоб забезпечити відповідну анонімність даних для захисту конфіденційності. Це сприятиме подальшому стимулюванню досліджень і розробок, а також створенню анонімних джерел даних.