Обов’язкове медичне страхування

Ліцензія на впровадження страхових послуг: АВ №528705, Від 27.04.2010 № 951-пл, безстрокова.

Необхідність обов'язкового медичного страхування (ОМС) зумовлена потребою громадян в отриманні гарантованих державою рівня та обсягу медичних послуг, незалежно від рівня добробуту та соціального стану громадянина

Принципи організації ОМС у Globalis Insuranse Solutions:

 • 01
  Всезагальність
 • 02
  Обов'язковість
 • 03
  Забезпечення доступності медичної допомоги
 • 04
  Встановлення законодавством розміру страхових платежів з ОМС, обсягу і порядку їх сплати
 • 05
  Незалежність рівня страхового забезпечення від обсягу індивідуальних внесків застрахованого

Страхові продукти:

 • 01
  Всеохоплюючий захист Передбачає амбулаторно-поліклінічну допомогу страхувальнику в межах партнерських медичних установ, покриття витрат на отримання медичної допомоги, медикаментозного забезпечення, реабілітації.
 • 02
  Стаціонар Передбачає покриття витрат на лікування у цілодобовому стаціонарі, організацію госпіталізації, проведення лікування, медикаментозне забезпечення.
 • 03
  Медикаменти Передбачає покриття витрат на медикаментозне забезпечення та будь-які інші медичні матеріали, які використовувалися у процесі лікування страхувальника
 • 04
  Стоматологія Передбачає покриття витрат на отриманні стоматологічні послуги терапевтичного або хірургічного характеру
 • 05
  Лікар на дому Передбачає покриття витрат на отримання лікувально-діагностичної допомоги вдома, з виїздом лікаря, а також постійний моніторинг якості здоров’я страхувальника

Страхова сума:

Визначається за домовленістю між клієнтом та Globalis Insuranse Solutions і являє собою грошову суму, яка цілком або частково буде відшкодована при настанні страхового випадку

Страховий платіж:

Залежить від розміру страхової суми та розраховується на підставі тарифів, які визначені у ПрАТ «СК «Глобаліс Іншуренс Солюшенс»

Предметом медичного страхування

Незалежно від форми, в якій воно здійснюється, є майнові інтереси, пов'язані зі здоров'ям громадян