Приватного акціонерного
товариства «страхова
компанія «глобаліс іншуренс
солюшенс»

Правила страхування

№1 Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. (іншої ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України Про страхування) Загальна частина №5 Правила добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) №7. Правила добровільного страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного) №8. Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) №9. Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та тизиків стихійних явищ Особливі умови добровільного страхування тварин №10. Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено п.5-9 ст.6 Закону України Про страхування) №11 Правила добровільного страхування фінансових ризиків №21. Правила медичного страхування на випадок невідкладних станів №30. Правила страхування відповідальності перед третіми особами на випадок екологічної шкоди №31. Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами за якість товарів, робіт (послуг) №32. Правила добровільного страхування наземного транспорту №33. Правила добровільного страхування інвестицій №35. Правила добровільного страхування від нещасних випадків Особливі умови добровільного страхування відповідальності замовника клінічних випробувань перед третіми особами (пацієнтами (добровольцями)) щодо нанесення шкоди їх життю та здоров'ю під час проведення клінічних випробувань Особливі умови добровільного страхування професійної відповідальності медичних та фармацевтичних працівників перед третіми особами Особливі умови добровільного страхування відповідальності замовника клінічних випробувань перед третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) щодо нанесення шкоди їх життю та здоров'ю під час проведення клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного призначення Особливі умови добровільного страхування відповідальності замовника клінічних випробувань перед третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) щодо нанесення шкоди їх життю та здоров'ю під час проведення клінічних випробувань лікарських засобів Особливі умови добровільного страхування відповідальності замовника клінічних випробувань перед третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) щодо нанесення шкоди їх життю та здоров'ю під час проведення клінічних випробувань медичних імунобіологічних препаратів